การตรวจ Cytokine ทางเลือกใหม่ ในการตรวจโรคแอบแฝง

การเจ็บป่วยของเรานั้นส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบของร่างกาย และการอักเสบนั้นมาจาก 2 สาเหตุหลักคือ

1. การติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา แบคทีเรีย หรือไวรัส ซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น บาดทะยัก หรือโควิด-19 เป็นต้น

2. พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการกินที่ไม่สมดุล นอนน้อย ไม่ออกกำลังกาย ตากแดดจัด สูบบุหรี่ หรือได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จนทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน แพ้ภูมิตัวเอง ข้ออักเสบ มะเร็ง เป็นต้น โรคเหล่านี้ มักจะไม่ปรากฎอาการในระยะเริ่มต้น จนกระทั่งร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือทนกับการอักเสบนั้นได้อีก ก็จะกลายเป็นโรคในที่สุด

ทั้งนี้ การอักเสบในระยะต้นมักไม่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการตรวจโรคประจำปี แต่สามารถตรวจจากสารที่ชื่อว่า ไซโตไคน์ ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่หลั่งออกมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้น และสามารถตรวจพบได้แม้จะมีการอักเสบเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ไซโตไคน์มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดสามารถบ่งบอกการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน หรือแม้กระทั่งบอกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น การตรวจพบสารไซโตไคน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะสูงขึ้น หรือต่ำลง ก็จะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและประเมินความผิดปกติของคุณได้ก่อนที่การอักเสบที่เกิดขึ้นนั้น จะเรื้อรังจนกลายเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

“รู้ก่อน ป้องกันก่อน กับ Panacura clinic”