หากผัดกะเพราคือเมนูยอดฮิตของผู้คนฉันใด ไข่พะโล้หรือแกงเขียวหวานไก่ ก็เป็นเมนูยอดฮิตของพระสงฆ์ฉันนั้น แต่เกิดจากการเลือกของพระหรือไม่ เปล่าเลย แต่เกิดจากการขาดความตระหนักคิดของศาสนิกชนไปซักหน่อยแค่นั้นเอง

หากเราเจาะลึกมาในอาหารที่พระสงฆ์ในไทยได้รับโดยส่วนใหญ่นั้น จะเห็นได้ว่า อาหารที่ท่านได้รับไปนั้นส่วนมากจะมีปริมาณน้ำตาลและไขมันที่ค่อนข้างสูง เพราะการใส่บาตรส่วนใหญ่นั้น ผู้คนเลือกที่จะซื้ออาหารจากร้านข้าวราดแกงในยามเช้า ซึ่งเรามักจะรู้กันดีว่า อาหารที่อร่อย ส่วนมากจะเป็นอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงกันทั้งนั้น เช่น ไข่พะโล้ แกงเทโพ ไข่ลูกเขย รวมถึงยังมีขนมหวานที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้มีไขมันสูงขึ้นมากๆ วันนี้เราจึงมีวิธีการใส่บาตรทำบุญอย่างไร ให้ได้บุญและปลอดภัยต่อพระสงฆ์อีกด้วย

และยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆได้เช่นกัน เช่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น เพราะสาเหตุหลักของการป่วยในพระสงค์กว่า 90% นั้นเกิดจากการฉันอาหารที่มีค่าไขมันหรือน้ำตาลที่สูงเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ต่อวัน

“รู้ก่อน ป้องกันก่อน กับ Pancura clinic”