“ภูมิคุ้มกันบำบัด” การรักษามะเร็งแบบใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

โรคมะเร็งนั้นถือเป็นโรคร้ายแรง จากข้อมูลสถาบันมะเร็งชาติปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จำนวน 139,206 คนต่อปี ในจำนวนนี้เสียชีวิต 84,073 คน องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลจึงกำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อทำให้คนได้ตระหนักถึงโรคนี้กันให้มากขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหนทางรอดจากโรคมะเร็งเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน เนื่องในวันมะเร็งโลก

โรคมะเร็งเกิดมาจากอะไร

โดยปกติมะเร็งเกิดจากพันธุกรรมประมาณ 10% ส่วนอีก 90% เกิดจากพฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งเซลล์เกิดความผิดปกติ มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินไปจนร่างกายควบคุมไม่ได้ เซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลามและแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ไม่สามารถทำงานตามปกติได้

การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน มีด้วยกันหลากหลายวิธี

  1. การผ่าตัด เอาชิ้นเนื้อร้ายออก
  2. การรักษาด้วยเคมีบำบัด โดยใช้เคมีเข้าไปทำลายเซลล์ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสกัดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ร้าย ในขณะเดียวกันก็ทำลายเซลล์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดภาวะผมร่วง
  3. การใช้รังสีรักษา คือการฉายแสงเข้าทำลายเซลล์ร้าย แต่เซลล์ดีก็ถูกทำลายด้วยเช่นกัน จึงส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง

โดยค่ารักษาเฉลี่ยของแต่ละวิธีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งอวัยวะที่เกิดโรค ระยะโรคที่พบ และแนวทางการรักษาตามการวินิจฉัยของแพทย์

  • การรักษาด้วยการผ่าตัด เฉลี่ยเริ่มต้นที่ 30,000 – 200,000 บาท 💸💸💸
  • การรักษาด้วยเคมีบำบัด เฉลี่ยเริ่มต้นที่ 100,000 – 1,200,000 บาท 💸💸💸
  • การรักษาด้วยรังสีรักษา เฉลี่ยเริ่มต้นที่ 150,000 – 200,000 บาท 💸💸💸

หนทางการรักษาในปัจจุบัน

เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นพัฒนามาโดยตลอด เพื่อให้ผลในการรักษานั้นดีขึ้น และลดเรื่องของผลข้างเคียงให้น้อยลง เราจึงขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy

เป็นการรักษาโรคมะเร็ง โดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกัน กล่าวคือ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นให้ทำการกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากร่างกาย ยารักษาจะไม่ได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง แต่จะไปส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถกำจัดหรือควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้

ผลข้างเคียงของการรักษา

ยาออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิไวเกิน อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางชนิด ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงที่อาจเกิดได้ เช่น ผิวเป็นผื่น ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย ปอดอักเสบ รวมถึงอาจส่งผลกระทบให้ไทรอยด์ทำงานมากหรือน้อยเกินไป หรือน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ ฯลฯ

หากคุณอยากรู้ว่าตัวเองนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหน สามารถตรวจสุขภาพแบบพยากรณ์โรค (Predictive Medicine) ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย เพื่อรู้ก่อนป้องกันก่อนได้