รู้หรือไม่ ร่างกายเราประกอบไปด้วยยีนอะไรบ้าง

รู้หรือไม่ ร่างกายเราประกอบไปด้วยยีนมนุษย์ประมาณ 20,000 ยีน แต่มียีนของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายเรามากกว่า 20,000,000 ยีน นั่นหมายความว่าแท้จริงแล้วเรามีความเป็นมนุษย์เพียงแค่ 10% เท่านั้น

จากการศึกษาพบว่า จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์นั้น มีอิทธิพลต่ออวัยวะและสุขภาพของเราเป็นอย่างมาก อวัยวะต่างๆ ของร่างกายจะทำงานไม่ได้เลยหากปราศจากจุลินทรีย์เหล่านี้ โดยเฉพาะระบบย่อยอาหารและลำไส้ของมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาจุลินทรีย์เหล่านี้ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย

จุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานั้นอยู่กันเป็นระบบนิเวศ หรือเรียกกันว่าชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome) ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนสูงมาก พวกมันทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์และโปรตีนหลายชนิดที่ร่างกายเราไม่สามารถผลิตได้เอง

นอกจากมันจะทำหน้าที่ในด้านการย่อยและดูดซึมแล้ว ยังช่วยในการทำงานของระบบสมอง ระบบภูมิคุ้มกัน และการอักเสบ ทำให้สามารถเชื่อมโยงลำไส้กับการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายได้ โดยนักวิจัยพบว่า microbiome มีความเชื่อมโยงกับโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน การย่อยอาหาร ภาวะลำไส้อักเสบ โรงสมองและประสาท และโรคผิวหนัง เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ถ้า microbiome ในลำไส้ของเราดีและมีความสมดุล การทำงานของอวัยวะต่างๆ และสุขภาพของร่างกายก็จะดีไปด้วย จึงไม่แปลกที่เรามักได้ยินคำพูดที่ว่า “You are what you eat.” เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นมีผลต่อประเภท ปริมาณ และชีวิตความเป็นอยู่ของจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นอย่างมาก

ถ้าเราต้องการปรับ microbiome ในร่างกาย ก็สามารถทำได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยกินอาหารที่มีโพรไบโอติกส์สูง เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว อาหารหมักต่างๆ และควรกินอาหารที่มีพรีไบโอติกส์ หรืออาหารที่จุลินทรีย์เหล่านี้ชอบเข้าไปด้วย เช่น หัวหอม กระเทียม ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว กล้วย ข้าวโอ๊ต แอปเปิล บุก โกโก้ และสาหร่าย เป็นต้น

จะเห็นว่าเพียงปรับพฤติกรรมการบริโภค เราก็มีสุขภาพดีได้ไม่ยากเลย