“ที่ฉันฆ่าเขาตายมันก็ถูกต้องแล้ว เพราะสังคมทำให้ฉันเป็นแบบนี้”

เป็นคำพูดที่ไม่น่าเชื่อและดูจะขาดหลักมนุษยธรรมสุดๆ แต่รู้ไหมว่าในทุกๆ 100 คน จะมีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ 1 คนเสมอ กับอาการที่ไม่เกรงกลัวต่อความผิด ต่อต้านสังคม ขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความยับยั้งชั่งใจ หรือแม้กระทั่ง เฉยชาต่อความตายของคนใกล้ตัว ซึ่งอาการเหล่านี้จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอีกด้วย ผู้ที่มีอาการเหล่านี้ เข้าข่ายโรคที่เรียกว่า “ไซโคพาธ” โรคนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และอะไรเป็นสาเหตุ Panacura clinic จะบอกทุกคนเอง

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดนิสัยดังกล่าวคือ การเลี้ยงดูจากครอบครัวในตอนเด็กๆ การกีดกันทางอารมณ์ การปฏิเสธของผู้ปกครอง และการขาดความรัก รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เช่น การละเมิด ความผูกพันที่ไม่ปลอดภัย และการแยกจากผู้ปกครองบ่อยครั้ง และปัจจัยสุดท้ายคือ จาก “พันธุกรรม” หรือเป็นตั้งแต่กำเนิดเพราะได้รับสารพิษระหว่างที่ตั้งครรภ์ นักวิจัยบางคนเชื่อว่าปัญหาในวัยเด็กเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการทางจิตได้

ถึงจะบอกว่ามีลักษณะนิสัยที่คุกคามหรือต่อต้านสังคม แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไป เพราะผู้ที่มีนิสัยแบบนี้แต่ประสบความสำเร็จก็มีเช่นกัน เพราะนิสัยแบบนี้เหมาะแก่การเติบโตในองค์กรบางตำแหน่ง เช่น งานที่ต้องใช้สติและการจัดการกับแรงกระตุ้นในการทำงานได้ดีกว่าผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เขาอาจบีบบังคับหรือใช้วิธีการต่างๆ นานาเพื่อให้คุณทำในสิ่งที่ปกติคุณจะไม่ทำ หรือทำตามที่เขาสั่งได้

ปัจจุบันในการรักษานั้นถือว่าเป็นไปได้ยาก แพทย์อาจจะพิจารณาให้รับยาบางตัวเพื่อปรับสารเคมีในสมอง และบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา หรือ CBT (Cognitive Behavioral Therapy) แต่ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ การถูกครอบครัวเลี้ยงดูเอาใจใส่มาอย่างดีในตอนเด็กๆ ไม่ถูกล่วงละเมิด รวมถึงความรุนแรงในครอบครัวและโรงเรียน ก็เป็นส่วนช่วยทำให้ไม่เป็นไซโคพาธได้ จากสถิติ มีแนวโน้มเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะกว่า 25% ของนักโทษชายในเรือนจำ พบว่ามีผู้เป็นโรคจิตประเภทนี้อยู่ และมีโอกาสที่จะเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะการลงโทษมักไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เนื่องจากอาการด้านชาทางอารมณ์

หากคุณต้องการตรวจหาโรคทางพันธุกรรม หรือคาดการณ์ความเสี่ยงของโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยนหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรค สามารถติดต่อหาเราได้ทันที

“รู้ก่อน ป้องกันก่อน กับ Panacura clinic”