คุณคติ โฆษานันตชัย (คุณต้น)

คุณคติ หรือคุณต้น ผู้บริหารบริษัทผลิตอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งของไทย

Q: คำว่าสุขภาพดีในนิยามของคุณต้นคืออะไร

A: สุขภาพดีในมุมมองของผม คือ การมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี กินอาหารที่มีประโยชน์ ผมเองคิดว่าผมเป็นคนที่ ดูแลสุขภาพ ตนเองสม่ำเสมอคนหนึ่ง ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งเล่นฟุตบอลและวิ่ง ส่วนอาหารการกินก็มักจะทานอาหารที่บ้าน ซึ่งปรุงสะอาดและสุกใหม่ ผมไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และไม่มีโรคประจำตัวใดๆครับ

Q: เหตุใดจึงมารับบริการตรวจสุขภาพเชิงลึกกับ Panacura

A: พี่ชายผมเป็นหมอครับเขาแนะนำให้ฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมได้และสามารถประเมินร่างกายเราได้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรต้องดูแลตนเองอย่างไรผมเองมองว่าพออายุมากขึ้นก็ควรดูแลตัวเองให้ดีขึ้นผมอยากดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพดีไปนานๆครับ

อีกอย่างคือ ผมทำงานด้านธุรกิจผลิตอาหาร และผมเชื่อว่าอาหารเป็นปัจจัยสำคัญมากๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพคนเราได้ ผมเลยมาทดลองตรวจสุขภาพเชิงลึก เพื่อทำความเข้าใจร่างกายตนเองก่อน เอาตัวเองเป็น Benchmark ก่อน ผมจะได้รู้กลไกเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ว่าการตรวจรหัสพันธุกรรม หรือการตรวจจุลชีพในลำไส้ได้ผลตรวจอย่างไรบ้าง และสามารถเอามาต่อยอดกับธุรกิจอาหารของผมได้อย่างไร

Q: หลังจากการตรวจ คุณต้นได้คำตอบที่อยากทราบตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่

A: จากการวิเคราะห์ผลตรวจประกอบกับประวัติสุขภาพของผม แพทย์ของ Panacura เขาประเมินสุขภาพผมให้ฟัง ก็ได้ผลเกี่ยวกับสุขภาพว่าไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะประวัติครอบครัวไม่มีใครป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรม และผมก็ดูแลสุขภาพตลอดอยู่แล้ว ก็โล่งใจครับ แต่ที่ตอบโจทย์ผมมากๆ คือ ผลการตรวจทำให้ผมทราบว่าคนแต่ละคนมีรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายและความต้องการทางอาหารต่างกัน คนนี้มีโรคประจำตัว คนนี้มีความเสี่ยงโรคนั้นโรคนี้ หรือคนนี้มีปัญหาเรื่องสารอาหารไม่ครบ แต่อาหารที่วางขายในท้องตลาดเป็นอาหารที่ผลิตแบบ Mass ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของคนแต่ละคน

ผมจึงได้ไอเดียว่า บริษัทผมเชี่ยวชาญด้านอาหาร เราสามารถไปเติมเต็มในส่วนนี้ได้ด้วยการผลิตอาหารแบบ Customized food (อาหารที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคล ทั้งด้านโรคประจำตัว วัย ฯลฯ) และเป็นโอกาสที่ทุกคนจะมีสุขภาพดีได้จากการกินอาหารดีๆครับ

Q: ไอเดียเรื่อง Customized Food ที่คุณต้นเอ่ยถึง น่าตื่นเต้นมากๆ มีแผนจะดำเนินการเร็วๆนี้เลยหรือไม่

A: บริษัทผมกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อการ ดูแลสุขภาพ กับคุณหมอที่เชี่ยวชาญอยู่ครับ ผมเชื่อว่าถ้าตลาดอาหารมีทางเลือกดีๆให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลาย เราก็มีความเสี่ยงของโรคภัยน้อยลง ถ้าแต่ละคนมาตรวจรหัสพันธุกรรม เข้าใจตัวเอง เลือกอาหารที่เหมาะกับตัวเอง น่าจะช่วยให้ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นครับ