What Our Clients Say

บีไม่เคยรู้มาก่อนว่าตนเองเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนอื่นถึง 2 เท่า ผลการตรวจทำให้บีหันมาสนใจสุขภาพตนเองอย่างตรงจุดมากขึ้น

คุณอังค์พัฑรา อิ่มประเสริฐ (คุณบี), เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขนส่งเพื่องานอุตสาหกรรม
Panacura Review K.Yut

DNA ในร่างกายคนเราก็เหมือนตำราชีวิตนะครับ ที่ผ่านมาเราอ่านหนังสือเล่มนี้แบบไปทีละหน้า โดยที่ไม่เคยเห็น ‘สารบัญ’

คุณหมอยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล, ทันตแพทย์หนุ่มผู้สนใจสุขภาพและรักการวิ่งเป็นชีวิต

การตรวจรหัสพันธุกรรม ทำให้พบว่าผมดีเอ็นเอที่บ่งชี้ความเสี่ยงโรคมะเร็ง ผมได้ปรับวิธีการดูแลสุขภาพ

เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง

คุณปัฐพงษ์ เอกวานิช , เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ผู้ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพ

ผลการตรวจทำให้ผมทราบว่าคนแต่ละคนมีรายละเอียดของโครงสร้างร่างกายและความต้องการทางอาหารต่างกัน…ผมจึงได้ไอเดียว่า

การผลิตอาหารแบบ Customized food สามารถตอบโจทย์ และเป็นโอกาสที่ทุกคนจะสุขภาพดีได้จากการกินอาหารดีๆ

คุณคติ โฆษานันตชัย, ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

โดยส่วนตัวคิดว่า ตอบโจทย์มากค่ะ จะได้เตรียมตัวและดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่ต้น ไม่ต้องรอให้ป่วยก่อน

คุณพรภัทรชพัสส์ กาญจนพนัง (คุณเอมี่) , ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

Discover The Future

We are a medtech startup company committed to change the lives of people with the high-end diagnostic technologies.

Contact Us