ทุกการบริการที่ Panacura นำเสนอ มุ่งเน้นคุณภาพและความเชื่อมั่นโดยคัดสรรนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีงานวิจัยรองรับ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยบริหารและดูแลการบริการทุกขั้นตอน โดยเรามีหลากหลายบริการให้เลือก ได้แก่

การตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรม

การตรวจเชื้อจุลชีพในลำไส้

การตรวจระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

การตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

4 ขั้นตอนในการขอรับบริการตรวจสุขภาพเชิงนวัตกรรมกับ Panacura

เพื่อให้ขั้นตอนการให้บริการตรวจและการประเมินผลสุขภาพถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วที่สุด
Panacura จึงกำหนดขั้นตอนการขอรับบริการที่ง่ายและสะดวกสบายแก่ผู้สนใจทุกท่าน ดังต่อไปนี้

Our Services

Whole Exome Sequencing (WES)

Microbiome

Cytokine

Our Products

Acute Kidney Injury (AKI) Strip test

Discover The Future

We are a medtech startup company committed to change the lives of people with the high-end diagnostic technologies.

Contact Us