ชุดตรวจ ภาวะไตวายเฉียบพลัน โดยการวัดโปรตีน NGAL

ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute kidney injury – AKI) คือภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการคั่งค้างของของเสียภายในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะทำให้ระบบการทำงานภายในร่างกายเกิดความผิดปกติ และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

จากสถิติทางการแพทย์ พบว่าประชากรโลกมีอัตราการเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลันราว 1,700,000 คนต่อปี โดยผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้มากกว่า 18 ล้านคน

วิธีการมาตรฐานในการตรวจวัด ภาวะไตวายเฉียบพลัน จะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจวัดปริมาณครีเอทีนีนในเซรัม ซึ่งมีข้อจำกัดคือ จะสามารถตรวจพบได้หลังจากผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายไปแล้วแล้วอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะที่ระบบทำงานของไตเริ่มเสียหายและมีความเสี่ยงต่อชีวิต นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต่อการตรวจแต่ละราย

Acute Kidney Injury (AKI) Strip test

NGAL คืออะไร และสำคัญต่อการตรวจภาวะไตวายอย่างไร

NGAL เป็นโปรตีนที่สร้างโดยอวัยวะต่างๆในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเกี่ยวกับการทำงานของระบบร่ายกายว่ายังทำงานในระดับปกติหรือไม่ ในภาวะปกติ โปรตีน NGAL จะสามารถกรองผ่านไตและถูกดูดซึมกลับไปยังท่อไตส่วนต้นได้ แต่หากการทำงานของระบบไตผิดปกติ ไตจะผลิต NGAL เพิ่มขึ้นในกระแสเลือด และสูญเสียความสามารถในดูดซึมสาร ซึ่งแพทย์สามารถตรวจพบ NGAL ได้ในปัสสาวะของผู้ป่วย

NGAL คืออะไร และสำคัญต่อการตรวจภาวะไตวายอย่างไร

NGAL เป็นโปรตีนที่สร้างโดยอวัยวะต่างๆในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเกี่ยวกับการทำงานของระบบร่ายกายว่ายังทำงานในระดับปกติหรือไม่ ในภาวะปกติ โปรตีน NGAL จะสามารถกรองผ่านไตและถูกดูดซึมกลับไปยังท่อไตส่วนต้นได้ แต่หากการทำงานของระบบไตผิดปกติ ไตจะผลิต NGAL เพิ่มขึ้นในกระแสเลือด และสูญเสียความสามารถในดูดซึมสาร ซึ่งแพทย์สามารถตรวจพบ NGAL ได้ในปัสสาวะของผู้ป่วย

ข้อดีของการตรวจภาวะไตวายเฉียบพลัน

ด้วยชุดตรวจ AKI Strip test

  • ใช้งานง่าย รู้ผลทันที : การตรวจภาวะไตวายเฉียบพลันโดยตรวจวัดปริมาณครีเอทีนีนในเซรัม จะสามารถตรวจพบได้หลังผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเรื้อรัง ขณะที่ชุดตรวจ AKI Strip test ใช้การตรวจวัด NGAL จากปัสสาวะผู้ป่วย และสามารถรู้ผลอย่างแม่นยำภายใน 1-2 นาที โดยสามารถอ่านผลจากชุดตรวจด้วยตาเปล่าโดยแสดงผลเป็นแถบสีเหมือนชุดตรวจตั้งครรภ์
  • ค่าใช้จ่ายเข้าถึงได้: ชุดตรวจ AKI Strip test มีราคาไม่แพง สามารถตรวจที่บ้านได้ และไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมจากการตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล
  • ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ICU): การตรวจด้วยชุดตรวจ AKI Strip test สามารถตรวจระดับโปรตีน NGAL ได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ไตทำงานผิดปกติ ซึ่งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน ICU จาก 47% เหลือ 15% หรือประมาณ 3 เท่า

ชุดตรวจ AKI Strip test เหมาะสำหรับใคร

เหมาะสำหรับใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงภาวะไตวายเฉียบพลัน เช่น

  • ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
  • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจ
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
  • ผู้ป่วยที่ได้รับสารทึบรังสี
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก จกภาวะไตวายเฉียบพลัน
  • (haemolytic uraemic syndrome) ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

Panacura บริษัทด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medtech Startup) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความมุ่งหวังเช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลกตั้งเป้าว่าชุดตรวจ AKI Strip test จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2025

Acute Kidney Injury (AKI) Strip test
ชุดตรวจภาวะไตวายเฉียบพลันโดยการวัดโปรตีน NGAL
รู้ผลเร็ว ปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึง

Discover The Future

We are a medtech startup company committed to change the lives of people with the high-end diagnostic technologies.

Contact Us