บริการตรวจเชื้อจุลชีพในลำไส้

ไขความลับปัญหาสุขภาพ วินิจฉัยโรคทุกสภาวะได้ตรงจุด

ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร (Gut Microbiome) หมายถึง จุลชีพต่างๆ ที่อาศัยอยู่ภายในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ โดยจุลชีพเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดาตั้งแต่แรกคลอด รวมถึงจากสิ่งแวดล้อม อาหาร และยาที่แต่ละคนรับเข้าสู่ร่างกาย

จุลชีพในระบบทางเดินอาหารช่วยย่อยสารอาหารบางชนิดที่กระเพาะอาหารย่อยไม่ได้ และยังช่วยสังเคราะห์วิตามิน รวมถึงฮอร์โมนที่ใช้ควบคุมการกักเก็บไขมันของร่างกายอีกด้วย

การตรวจเชื้อจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วยไขความลับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อกำหนดวิธีการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Gut Microbiome

บริการตรวจเชื้อจุลชีพในลำไส้ มีประโยชน์ต่อผู้ตรวจ คือ

  • ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุของโรคภัยสำคัญ เช่น โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือภาวะน้ำหนักเกิน
  • ช่วยในการการประเมินภาวะสุขภาพที่หาสาเหตุไม่ได้ เช่น อาการนอนไม่หลับ ความตื่นกลัว พฤติกรรมต่างๆ และประเมินการตอบสนองต่อยา เพื่อแพทย์สามารถแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วินิจฉัยโรคทุกสภาวะ เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างตรงจุด

บริการตรวจเชื้อจุลชีพในลำไส้ (Gut Microbiome) ช่วยไขความลับของรหัสพันธุกรรมของจุลชีพในร่างกาย สามารถวินิจฉัยโรคได้จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลชีพมากกว่า 3,000 สปีชีส์ในลำไส้และอุจจาระ ด้วยเทคโนโลยี Next-generation Sequencing ที่มีประสิทธิภาพสูง

บริการ Gut Microbiome เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้ห่วงใยสุขภาพทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 25-60 ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาอาการดังกล่าว

ตรวจเชื้อจุลชีพในระบบทางเดินอาหารอย่างมั่นใจ ที่ Panacura

บริการ Gut Microbiome เป็นนวัตกรรมใหม่ที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริหารโดย Panacura บริษัทด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medtech Startup) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Gut Microbiome บริการตรวจเชื้อจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร
เพื่อวินิจฉัยโรค และการดูแลสุขภาพอย่างตรงจุด

Discover The Future

We are a medtech startup company committed to change the lives of people with the high-end diagnostic technologies.

Contact Us