บริการตรวจภาวะ ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย

วินิจฉัยโรค ประเมินสุขภาพภายในได้แม่นยำ

ไซโตไคน์ (Cytokine) คือโปรตีนที่ใช้ในการสื่อสารภายในระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งแบบระบบภูมิคุ้มกันทั่วไป และระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะ ไซโตไคน์สร้างขึ้นจากเซลล์หลายชนิด โดยไซโตไคน์ชนิดหนึ่งๆ สามารถทำปฏิกิริยาในร่างกายมนุษย์ได้มากมาย

ทำไมจึงควรตรวจภาวะ ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย

บริการตรวจไซโตไคน์ (Cytokine) เป็นนวัตกรรมทางชีวภาพที่ล้ำสมัยในวงการการแพทย์ สามารถตรวจภาวะของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ว่ามีความสมดุล หรือบกพร่องมากน้อยเพียงใด และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าภายในร่างกายมีภาวะติดเชื้อที่บริเวณใดบ้าง การตรวจไซโตไคน์นี้ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ ทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผน และติดตามการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการเป็นรายบุคคลได้อย่างจำเพาะและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วินิจฉัยโรค ประเมินสุขภาพภายในได้แม่นยำ

บริการตรวจ Cytokine ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Quantitative Multiplex Bead Assay โดยการตรวจไซโตไคน์ 13 ชนิด จากโลหิตผู้รับการตรวจ เพื่อวินิจฉัยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อย่างแม่นยำ และสามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค หรือวิเคราะห์สาเหตุของโรคประจำตัวเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริการตรวจไซโตไคน์เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้ห่วงใยสุขภาพที่มีโรคประจำตัวและต้องการคำแนะนำด้านการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพดีอย่างถาวร ปลอดภัยและยั่งยืน

เหตุใด Cytokine จึงต้องใช้บริการที่ Panacura

บริการตรวจ Cytokine บริหารโดย Panacura บริษัทด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medtech Startup) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และควบคุมการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าของไทย

Cytokine บริการตรวจภาวะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
รู้ก่อน ป้องกันได้ สแกนสุขภาพภายในได้แม่นยำ

Discover The Future

We are a medtech startup company committed to change the lives of people with the high-end diagnostic technologies.

Contact Us